Hvordan er det cubanske folk?
PDF Udskriv Email

Det er meget svært at beskrive den cubanske mentalitet med få ord. Overordnet må den forstås som et resultat af den etniske og kulturelle blanding, der til sidst dannede en ny og anderledes kultur og befolkning. Men dette er kun en hastig og ufuldstændig beskrivelse.

I lyset af dette kan vi prøve at beskrive cubanerne i stedet.

 

Af den Cubanske Ambassade i Danmark.

Cubanerne er glade, bramfri, sympatiske, humoristiske, forelskede, diskussionslystne, gæstfrie, generøse, glade for dét som er deres, gavmilde og uselviske, men også drilagtige, de overdriver og er umådeholdne. Men først og fremmest entusiastiske: der eksisterer intet problem, som ikke kan løses, selvom løsningerne ofte skaber nye problemer. Og cubanerne er pligtopfyldende, værdige og patriotiske.

CUBANERE
Der lever lidt over 11 millioner cubanere i Cuba. Den årlige befolkningstilvækst ligger tæt op ad vækstraterne for de industrialiserede lande. I 1964 lå vækstraten på 26,4 pr. 1.000 indbyggere, i 1998 lå den på 4,2.
Fødselsraten er faldet fra 34,3 fødsler pr. 1.000 indbyggere i 1965 til 13,6 i 1998. Befolkningstætheden er 100,5 indbyggere pr. km2 og befolkningen lever hovedsagligt i byområderne.
65 % af den cubanske befolkning er hvide, flertallet af den resterende befolkning er sorte og mulatter.
Det anslås at næsten en million sorte slaver var blevet bragt til landet fra Afrika ved slutningen af det 19. århundrede. I samme århundrede ankom omkring 150.000 kinesiske kulier til landet under samme slavelignende forhold.
I 1998 var der 1.003 cubanske mænd pr. 1.000 cubanske kvinder.