Historie (5):
PDF Udskriv Email

Cuba efter Fidel Castro: Raúl Castro den nye frontfigur, fortsat USA-boykot, diplomatiske sejre, turisme, fyringer i statssektoren og flere private forretningsdrivende, venstrebølgen i Latinamerika, ALBA, økonomiske udfordinger, nye reformer i det nye Latinamerika.

Årene 2007 - 2012  

 

Af Preben Høeg Rasmussen, redaktør for cuba.dk - dansk portal


2007

Efter Daniel Ortega og Sandinistfrontens valgsejr i Nicaragua tilslutter landet sig efter magttiltrædelsen den 10. januar ALBA samarbejdet. Daniel Ortega besøger flere gange Cuba. 

Miami byråd i Florida, USA, nedsætter i januar en komite til fejring af Fidel Castros snarligt ventede død. Rygter om Fidel Castros død spredes konstant i USA. Særlige websitets om Fidels helbred arbejder på overtid. Fidel optråder på tv den 30. januar.

Den 18. januar fremlægger Cuba på vegne af De Alliancefrie Lande erklæring ved G77 plus Kina mødet. Forholdet til Rusland forbedres.

Cuba og Venezuela underskriver 16 nye aftaler som led i ALBA samarbejdet. Det handler om transport, finanser, landbrug, minedrift, industri, turisme og elektricitet. I marts er der underskrevet 350 samarbejdsprojekter. 

Kampagnen for frigivelse af de 5 politiske cubanske fanger i USA dømt for spionage går ind i sit niende år. CIA offentliggør den 26. juni 700 sider ”Family Jewels” om ulovlige operationer, herunder 12 sider om mordforsøg på Fidel Castro, bl.a. i Kennedys tid.

I marts opgøres tallet til 580.000 personer i 16 lande som er i gang med at lære at læse og skrive ved hjælp af det cubanske undervisningsprogram ”Yo si puedo” (Ja, jeg kan). 
Cuba opretter tre klinikker i Nicaragua til afhjælpning af øjensygdomme. Som led i Operation Mirakel, har cubanske doktorer i forskellige lande hjulpet 60.000 mennesker til at få synet tilbage. 

Fidel Castro begynder at nedskrive sine ”reflektioner” over aktuelle og historiske kapitler og begivenheder i hans lange politiske liv. Reflektionerne udgives fra marts måned løbende af samtlige cubanske medier og gøres tilgængelige på adskillige sprog via Internettet. Fidel Castro har dermed en direkte adgang til meningsdannelsen ikke bare i Cuba, men verden rundt.

Cuba fejrer 10 året for sin Internetforbindelse og adgang til Cyberspace, som udelukkende foregår per satelit, da landet pga. USAs boykot er udelukket fra de store kabler under havene. Det betyder en øget omkostning på op til 25%. I Cuba er der nu 1.351 .cu domæner, 2500 web adresser, 190.000 Internetbrugere og 900.000 e-mail adresser. Der findes 386.000 PC’er eller 3,4 for hver 100 indbyggere. 

FNs menneskerettighedskommision beslutter at stoppe den særlige rapportering omkring Cuba. 

Fidel Castro optræder i juni på cubansk tv i et time-langt interview, hvor globalisering, det igangværende G-8 Topmøde i Tyskland og protesterne diskuteres. Han omtaler den korrekte diæt som afgørende for fremgang i hans rekuperation. Få dage inden har han haft et tre timers langt møde med delegationen fra Vietnams Kommunistiske Parti. 

Raul Castro bedyrer, at ”Den Specielle Periode” ikke er slut. 

Den Europæiske Union beslutter at fastholde de diplomatiske sanktioner mod Cuba, men tilbyder samtaler med visse betingelser. Cuba afviser samtaler så længe sanktionerne varer. Den colombianske Førstedame besøger Cuba for at studere sociale projekter. 

Lederen af den cubanske kvindeorganisation, FMC, og medlem af politbureauet, Vilma Espin, dør 77 år gammel. Hun var den politisk højest rangerende kvinde i Cuba. Hun var siden den 26. januar 1959 gift med Raul Castro, nu fungerende præsident. 

Den 28. september holder Udenrigsministrene fra De Alliancefrie Lande møde og Cuba fremlægger efterfølgende som ordførende en udtalelse på FNs generalforsamling. 

Den 13. oktober mødes Fidel Castro med Hugo Chavez i et 4-timer langt møde om de to nationers historie, samarbejdet og situationen i Latinamerika. Dagen efter deltager Fidel overraskende i Hugo Chavez direkte tv-program sendt fra Santa Clara, Cuba ”Alo Presidente” med store seerskarer i mange lande. Udsendelsen stopper for en stund de mange rygter om Fidel Castros død. 

Venezuela og Cuba indgår aftaler om oprettelse af fem blandede socialistiske selskaber under ALBA. Cuba styrker forbindelsen til Belize, Honduras og Colombia.

Den 21. oktober deltager 95,44% af cubanerne i valg og vælger blandt 15.236 kandidater 2.053 til Folkemagten. 26% er kvinder, 16% unge og 47% er genvalg. I 2.971 valgkredse opnåede ingen af kandidaterne over 50% og der skal foretages nyt valg blandt de to højest placerede. En trediedel af de valgte er ikke-partimedlemmer. 

George W. Bush går til voldsomt angreb på Cuba op til FNs generalforsamling. Alligevel stemmer 184 lande den 30. oktober for 16. år i træk for ophævelse af USAs blokade mod Cuba, nu også med Nicaraguas stemme. 

Den 2. december vælges både Fidel Castro og Raul Castro i Oriente som kandidater til valget til Nationalforsamlingen i 2008. Fidel præsenteres i et fire sider langt papir, som understreger, at Fidel under hans reconvalicens har deltaget i alle landets vigtige og strategiske beslutninger. Kun medlemmer af nationalforsamlingen kan vælges som landets præsident.

Cuba annoncerer den 10. december at ville underskrive FNs konventioner om Civile og politiske rettígheder samt konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 

Fidel Castro skriver i et brev den 17. december til TV programmet Mesa Redonda Informativa, at det ikke er hans opgave at klynge sig til poster eller stå i vejen for nye kræfter, men at bidrage med erfaringer og ideer som kommer fra den ekceptionelle æra, som det var hans lod at leve i. Hermed åbnes der for første gang op for muligheden af, at han ikke vender tilbage til præsidentposten. Der spekuleres i navne som Ricardo Alarcon, Perez Rocha og Carlos Lage Dávila. Samtidig fremhæves Raul Castro stadig oftere. 

Fidel Castro og Venezuelas præsident, Hugo Chavez, som besøger Cuba for 9. gang, mødes den 20. december i 2½ time for at diskutere det 4. Petrocaribe topmøde, samt temaer som åbningen af Olierafinaderiet i Cienfuegos og den internationale situation. 

Den 21. december afholdes det 4. Petrocaribe møde, som samler 11 statsledere fra de i alt 17 medlemslande. Chavez afslutter mødet med opfordring til at følge den socialistiske vej, og øge integrationen i regionen. 
Samme dag (gen)indvies i Cienfuegos, olierafinaderiet "Camilo Cienfuegos", som et cubansk-venezulansk foretagende med en kapacitet på behandling af 65 tusind tønder råolie dagligt. 
Den 22. december underskriver Hugo Chavez og Raul Castro 14 nye samarbejdsaftaler. Aftaler indgået alene i 2007 overstiger en værdi af 1.500 millioner US$. Den samlede samhandel vil overstige 7.000 mio. US$. Der er nu ialt stiftet 30 fælles virksomheder mellem de to lande. Fejringen foregår i byen Santiago de Cuba, revolutionens vugge, hvor over 200.000 borgere modtager Chavez i et sandt triumftog igennem byen. 

I Venezuela arbejder 39.000 cubanere, heraf  31.000 indenfor sundhedssektoren. 3.500 unge venezulanere studerer i Cuba, bl.a. medicin. Operation Milagro når på tre år at operere 1 million personer i Latinamerika, som dermed genvinder synet. 

Carlos Lage oplyser, at Cuba for 2007 vil opfylde målet for produktion af råolie svarende til fire mio. tons. Cubas gas sikrer 15% af el-forsyningen. 
Cuba fortsætter sin økonomiske vækst og kan konstatere en vækst på 7,5% i 2007, en høj vækst, men under de planlagte 10%. (Den 5. højeste blandt de 33 latinamerikanske lande). Væsksten fra 2004 til 2007 har været på 42,5%. Landet har handelsoverskud og arbejdsløsheden er faldet til 1,8%. 16% af befolkningen er over 60 år og befolkningstallet er faldende. Antallet af ”blandede økonomiske foretagender” med udlandet er faldet til 236. Væksten i 2008 forventes at blive på 8%.2008
Den 14. januar ankommer den brasilianske præsident Luiz Ignacio Lula de Silva sammen med en stor delegation på officielt besøg. Aftaler om infrastruktur og økonomisk samarbejde indgås. Lula fører samtaler med Raul Castro og andre toppolitikere og mødes desuden i over en time med Fidel Castro, som selv tager billeder af Lula.

Den 20. januar går cubanerne til national- og provinsvalg, hvor der skal vælges 614 delegerede til national forsamlingen og 1.201 delegerede til provinsforsamlingerne. 96,89% af befolkningen stemmer ved valgurnerne (8.231.365 personer over 16 år), hvor de 95,24% er gyldige stemmer. Resten var blanke (3,73% svarende til 306.791 stemmesedler) eller ugyldige (1,04% eller 85.216). Alle delegerede vælges i første runde. 91% (7.125.752) af de gyldige, afgivne stemmer afgiver den såkaldte "Forenede stemme", hvor man "over-en-blok" stemmer på samtlige opstillede, sådan som Fidel har opfordret til. Fidel selv får 98,3 procent af stemmerne, mens lillebroren Raul får hele 99,4%. Kvindernes andel udgør en stigning til 43%. Antallet af unge mellem 18 og 30 år stiger fra 23 til 36. Samtidig stiger antallet af de ældre.

Den 26. januar udviddes ALBA samarbejdet, da Dominica ønsker at tilslutte sig samarbejdet mellem Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador og Bolivia. Dominica er en lille engelsk-talende ø-stat i Caribien syd-øst for Cuba. Den cubanske delegation ledes af Carlos Lage Dávila. Desuden deltager Honduras, Antigua og Barbuda, San Vicente og Granadas, Haiti, Ecuador og Uruguay. Kampen mod fattigdom sættes i focus. Alba Banken oprettes med en kapital på omkring 1.000 milioner US$. En kulturstrategi vedtages og Den kulturele Fond oprettes. Aftaler om forsvarssamarbejde. Alba samarbejdet får hovedkvarter i Venezuela i en 11. etages bygning og fast politisk ledelsesstruktur. Cuba og Venezuela beslutter at installere et undersøisk kommunikationskabel mellem de to lande. Honduras bliver det 17. land i det energimæssige samarbejde, PetroCaribe.

Den netop tiltrådte vicepræsident for Guatemala, Rafael Espada, besøger på regeringens første udlandsrejse Cuba den 31. januar ledsaget af flere ministre og medbringer hilsner fra Guatemalas socialdemokratiske præsident, Àlvaro Colom. Han understreger ønsket om samarbejde indenfor områder som kultur, sport, uddannelse, landbrug, energi og olieproduktion. 

Den 19. februar meddeler Fidel Castro, at han - efter 49 år i spidsen for Cuba - ikke genopstiller til præsidentposten og posten som den øverste militære chef grundet hans fysiske helbredsproblemer. Han vil give plads for yngre kræfter og fortsætte som soldat i ideernes kamp, men han vil være forsigtig. Han vil fortsætte med at skrive "refleksioner" nu som "kammerat Fidel". Fidel viser sig som en uhyre flittig journalist, kommentator og en ihærdig Internet bruger. 
Nyheden går bogstaveligt talt hele verden rundt. Fidel Castro, som altid har levet med stor medieopmærksomhed, må nok have slået sin rekord for medieopmærksomhed med utallige kommentarer fra politiske ledere og medier verden rundt. 

Den 22. februar kommenterer Fidel Castro reaktionerne verden rundt og angriber George W. Bush, som udtaler sig fra Afrika – ”og ingen ved hvad han laver der” – om det evige håb om "transition". Der er snarere brug for forandringer i USA, mener Castro, som også angriber de tre præsident-aspiranters udsagn. Han ber om, at hans reflektioner i de cubanske medier fremover ikke slås så stort op. Han bakker på forhånd op om den kommende præsident og regering, som parlamentet skal vælge.

Den 24. februar mødes de 609 medlemmer af det nyvalgte parlament for at vælge statsråd (regering, 31 personer, hvoraf 13 var nyvalg) samt landets nye formand for Statsrådet, dvs. præsident. Forsamlingen afspejler først og fremmest kontinuitet. Som ny præsident vælges Raul Castro Ruz, Fidel Castros yngre bror med alle stemmer. Raul Castro, 76 år, var 1. vicepræsident og har officielt været den forventede afløser siden 1997. 
Den nye 1. vicepræsident bliver endnu en veteran fra revolutionen, organisationssekretær for Cubas Kommunistiske Parti, José Ramón Machado Ventura, 77 år, (med 601 ud af 609 stemmer). Som 2. vicepræsidenter vælges Carlos Lage Dávila (609 stemmer) Juan Almeida Bosque (608), Esteban Lazo Hernandez (608), Albelado Colomé Ibarra (608) og Julio Casas Regueiro (608), som samtidig bliver ny forsvarsminister. Som præsident for parlamentet genvælges Ricardo Alarcón de Quesada - og Jaime Crombet Hernandez-Baquero vælges som ny 1. vicepræsident. Hæren udvider efter forslag fra Fidel sin repræsentation med to generaler, som begge har krigserfaringer fra Cuba og Angola. Fidel er fraværende pga. sygdom og "brevstemmer".

Raul får forsamlingens bemyndigelse til fortsat at konsultere Fidel Castro. "Fidel er Fidel", siger Raul. Efter valget understreger Raul Castro i sin tale partiets rolle og behovet for at forbedre levestandarden i landet. Han lover afskaffelse af nogle generende forbud, som blev indført i en mangelsituation. Købekraften for den cubanske peso skal forbedres. Man skal kunne leve af sin lovlig tjente arbejdsløn, som skal afspejle indsatsen. Den dobbelte valuta skal studeres. Rationeringsbogen skal afskaffes. Produktionen skal hæves og planlægning forbedres. Statsinstitutioner skal nedlægges eller sammenlægges, regeringens arbejde skal gøres mere effektiv. Den positive kritik skal udvikles indenfor det politiske system, da der ikke findes antagonistiske modsætninger og klasser.

Kort efter ankommer Vatikan-statens nummer to, cardinal Tarcicio Bertone, til Cuba på et seks dages besøg for at fejre 10-året for Pave Johannes Poul II banebrydende besøg i Cuba. Bertone møder som den første dignitar Raul Castro som valgt præsident, og betegner USAs blokade mod Cuba som uretfærdig og uetisk. 

Cuba underskriver den 27. februar FNs konventioner om Civile og politiske rettígheder samt Konventionen om Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 

Mozambique's præsident, Guebuzza, besøger den 2. marts Cuba og mødes med bl.a. Raul Castro. Kommisæren for Udvikling og humanitær hjælp, Louis Michel, Den Europæiske Union, ankommer den 6. marts til Cuba for at diskutere de gensidige relationer. Belgieren udtrykte enighed i at EUs sanktioner iværksat i 2003 (for tiden suspenderede, men ikke ophævede) er en forhindring for genetablering af forholdet mellem EU og Cuba.

1.334 økonomer fra 55 lande holder det 10. møde om globaliseringens virkninger. Der behandles temaer som den økonomiske krise i USA, Kinas vækst, bilbrændstof, handelsaftaler, kulturel identitet, energi og miljø samt meget andet. 

Efter afslutningen på "Rio-gruppens" møde blandt 20 statsledere i Latinamerika, hvor Colombia undskylder krænkelsen af Ecuador suverænitet - ankommer Venezuelas præsident, Hugo Chavez, den 7. marts til Cuba, hvor han mødes med præsident Raul Castro og Fidel Castro. 

Mexicos udenrigsminister, Patricia Espinosa, besøger Cuba den 15. marts og underskriver sammen med sin cubanske kollega, Felipe Pérez Roque, en 19 punkters aftale om normalisering af forholdet mellem de to lande, som dermed slutter flere års kontroverser. 

129 cubanere repræsenterende forskellige grupper af cubanere, som lever i 34 forskellige lande, mødes i marts i Havana for at diskutere forholdet til hjemlandet. Kongressen, hvor flere ministre deltager, vender sig imod USAs blokade. 

En måneds tid efter kongressen begynder ophævelsen af "overdrevne forbud" indført i en mangeltid at virke. Alle kan nu købe elektriske artikler som mikroovne, vandkogere, bilalarmer, tv, video og DVD apparater. Disse restriktioner blev indført i 2003 med begrundelsen at spare el-energi. Alle kan nu pr. 14. april købe mobiltelefoner (en service startet i 1991). Desuden får cubanere lov til at indlogere sig på hoteller.
For at fremme produktionen af mad gives mulighed for at få jordlodder til fritidsdyrkning og bedre udnytte udyrket jord. Rundt om i landet skal der i alle 169 kommuner oprettes et "landbrugsråd" for at decentralisere beslutningstagningen, desuden skal bøndernes betaling for landbrugsprodukter hæves. 
Af de 3,5 millioner hektar dyrket jord i Cuba er de 33% ejet af enkeltpersoner eller af Cooperativas de Produccion Agropecuarias (CPA), 42% af Unidades Básicas de Produccion Cooperativa (UBPC) og de restende 25% er statsejede, hvoraf halvdelen er dårligt udnyttet eller udyrket. Cuba bruger årligt 1.500 milioner US$ på import af fødevarer, en trediedel importeres fra USA, som siden 2001 har tilladt eksport af mad og medicin. 

Det Latinamerikanske Parlament, Parlatino beslutter sig for at gå ind i kampagnen for frigivelse af de 5 politiske fanger i USA.

Kaptajnen for "Granma-yachten", Norbeto Collado Abreu, dør den 2. april 2008.

Den syvende kongres for Unionen af Forfattere og Kunstnere slutter den 4. april. Raul Castro og mange toppolitikere deltager og Carlos Lage siger i sin sluttale, at Cuba står stærkere end nogensinde og er i stand til at løse sine problemer. 

Pr. den 17. april kan statsansatte, som i mere end 20 år har boet i samme hus og betalt husleje til staten, få ejerskab til huset. 
Med virkning pr. den 1. maj hæves pensionerne for 2.154.000 borgere, svarende til en udgift på 809.900 cubanske pesos. Samtidig hæves lønningerne for skatte- og finansansatte, dommere og andre ansatte i retsvæsnet, svarende til en udgift på 27 mio. pesos. 

Den 28. april afslutter Raul Castro det 4. plenum i Centralkomiteen i Cubas Kommunistiske Parti og understreger at Den Specielle Periode ikke er slut. Fødevare produktionen gives højeste prioritet. José Ramon Fernández Àlvarez, 
Dødsdommen for en række personer omgøres til fængselstraffe. Dødsstraffe er ikke blevet udført siden en beslutning i 2000, bortset fra enkelte tilfælde i 2003 efter flere end 30 forsøg på fly- og bådkapringer. Han omtaler, at der har været 713 terroristanslag mod Cuba, heraf 56 efter 1990. 3.478 er som følge heraf blevet dræbt og 2.099 gjort handicappede. 
Mødet beslutter at indkalde til den sjette partikongres i andet semester af 2009 (men den bliver først holdt i 2011).  Kongressen vil diskutere Cubas fremtid for at sikre revolutionen i en situationen, hvor de historiske ledere ikke længere lever. Der vil skulle vælges partiformand, en post som fortsat bestrides af Fidel Castro. 

Fidel Castro Ruz modtager He Guogiang, medlem af Kinas Kommunitiske Parti’s Polit Bureau, som besøger Cuba. 

Den 19. juni beslutter de 27 topchefer i EU-landene endeligt at afskaffe santionerne mod Cuba. De blev iværksat i 2003, men har reelt ikke været i funktion siden 2005. Initiativet blev anført af Spanien og blev straks kritiseret af USA. 

Den nu 14-årige Elian Gonzales har meldt sig ind i Ungkommunisterne i Cuba. Han blev som barn verdenskendt, da han mor tog ham med til USA. Under rejsen døde moren og anti-cubanske kredse kæmpede for, at han ikke skulle forenes med sin far (nærmeste familie) i Cuba. Den daværende advokat for Elian er nu rådgiver for præsidentkandidaten, Osama Barack. 

Planen om nedlægningen af det over det 1.550 km lange undersøiske fiberoptiske backbone-kabel mellem Cuba og Venezuela forventes færdigt i 2010. Kablet vil 3.000 gange forbedre Cubas adgang til Internettet, som p.t. fordyres af USAs boykot, idet der bruges sattelitadgang. Mindre end 32 km fra Cubas kyst løber der et kabel, som Cuba af USA nægtes adgang til at bruge. Det nye, kraftige kabel vil også forbedre Jamaicas Internetadgang og være åbent for Haiti og Nicaragua. 

Honduras liberale præsident, Zelaya, har indstillet at landet tilslutter sig ALBA sambejdet, hvilket skal godkendes af kongressen.

Fidel Castro fejrer for tredie gang sin fødselsdag som sygemeldt. Cuba vinder mange medaljer ved De Olympiske Lege i Beijing, men dog ikke så mange som tidligere. 

Med kun 9 dages mellemrum hærger i starten af september to voldsomme orkaner, Gustav og Ike, Cuba. De betegnes om de voldsomste i landets historie og provokerer en hidtil uset omfattende evakuation af befolkningen over hele landet. 444.000 boliger ødelægges helt eller delvist. Syv mennesker omkom. Afgrøder er i stort omfang ødelagt. Ødelæggelserne svarer til 10% af brutto nationalproduktet. Et års fremgang blev kastet omkuld pa ti dage. Fidel Castro betegner landet som ramt af et atom-missil. 

Den 7. september dør ved et biluheld Celia Hart Santamaria, 45 år, og Abel Hart Santamaria, 48 år. Begge er børn af de to revolutionshelte Haydée Santamaria, som tog del i angrebet på Moncadakasernen, og Armando Hart, kulturminister fra 1959 og tyve år frem. 

Hugo Chavez, Venezuelas præsident, aflægger Fidel Castro et besøg, inden sin nye verdens rundrejse, som bl.a. går til Kina, Rusland, Frankrig og Portugal, samt igen ved afslutningen af rejsen. 

Raul Castro taler imod tyverier efter orkanerne og første viceminister José Ramón Machado taler den 30. september om fremgang efter de voldsomme ødelæggelser. Han nævner også fremgangen i overdragelse af ubrugte jorde til bønder. 

Cuba underskriver i oktober en emigrationsaftale med Mexico for at bremse illegale imigranter. Udenrigsminister, Felipe Perez Roque, aflægger i oktober officielt besøg i Spanien, som lover nødhjælp efter orkanerne. Han mødes med sin modpart, Miguel Ángel Moratinos, samt Kong Carlos. Felipe Perez Roche aflægger herefter officielt besøg i Mexico, hvor han medbringer en invitation til præsident Felipe Calderon om at besøge Cuba. 

Den russiske ortotokse kirke indvier kirke i Cuba. Forholdet til Vietnam styrkes med nye aftaler. 

I oktober besøger Louis Michel, EU kommisær, og en række medlemmer af Europa-Parlamentet Cuba efter underskrivelsen af aftalen om normalisering af forholdet mellem EU og Cuba. Han mødes med Raul Castro. Den politiske dialog skal styrkes. EU bevilger to millioner Euro fra 2009 til nødhjælp efter orkanerne og efterhånden 25 - 30 millioner Euro til projekter indenfor miljø, kultur, landbrug, sundhed, uddannelse, videnskab og teknologi. 

USAs blokade rammer cubanernes sexliv. Sidste år stoppede USA aftalen om at NGOer kunne levere kondomer til Cuba. Aftalen var indgået i 2001. I Cuba er 9.000 personer ramt af VHS og 3.000 har udviklet AIDS. 

Cuba optages i "Rio Gruppen", som siden sin stiftelse i 1986 har afholdt 20 topmøder blandt landene i Latinamerika og Caribien. 

Den 17. november bringer den argentinske avis "Perfil" et interview med den spanske læge, José Luis García Sabrido, (som i 2006 behandlede Fidel Castro ved hans akutte sygdom), som siger at Fidel fysisk og medicinsk set kunne vende tilbage til sine politiske poster, hvis han ville. Lægen mener dog ikke, at Fidel ønsker at vende tilbage, og han nægter at give detaljer om Fidels sygdom, men afviser at han har haft kræft. Han mener iøvrigt, at Fidel har været en besværlig patient, en rigtig spørgejørgen, - og man skulle jo svare, slutter doktoren. 

Folkerepublikkens Kinas præsident, Hu Jintao, besøger med en stor delegation den 18. november for tredie gang Cuba. Sidste gang var i november 2004.  Han mødes med Fidel Castro og et billede fra mødet udsendes først i Kina og kort efter i cubanske medier. Der indgås aftaler indenfor bioteknologi, byggeri, jordskælvsvarsling, havnevæsen, salg af sukker og nikkel mm. Kina er med en handel på 2.600 millioner US$ Cubas næststørste handelspartner, kun overgået af Venezuela. 

For første gang i 8 år besøger den 27. november en russisk præsident Cuba. Medvedev mødes med Raul Castro og samarbejdet indenfor militær, nikkel, transport, olie, bioteknologi og turisme evalueres. Samhandlen udgjorde i 2007 363 mio. US$. Kort inden anløb for første gang i 17 år tre russiske krigsskibe Havanas havn.

På sin første udlandsrejse som præsident rejser Raul Castro til Venezuela, hvor han modtages af Hugo Chavez. Det tætte samarbejde evalueres og en række nye aftaler indgås. Herefter rejser Raul Castro videre til møde i Rio-Gruppen i Brasilien, hvor Cuba - det manglende led - under stort bifald formelt optages som medlem nr. 23. Rio-gruppen blev startet i 1986 og samler de latinamerikanske ledere (uden USA). Castro afviser opfordringer til at lade Cuba genoptages i Organisationen af Amerikanske Stater (hvor USA dominerer og Cuba blev ekskluderet i 1962). 

Ved slutningen af året offenliggør Cubas tabene for USAs blokade indført af Kennedy i 1962 til 92.000 mio. US$. USAs Handelsministerium oplyser, at amerikanske landmænd årligt går glip af 1.000 mio. US$ i eksport af fødevarer til Cuba.

USAs kommende præsident Barack Osama agter at opretholde blokaden mod Cuba, som hans 13 forgængere har gjort, men han vil afskaffe USAs forbud mod at eksilcubanere rejser oftere end hvert tredie år til Cuba samt at de kan sende flere penge til slægtninge. Der lægges op til forhandlinger på højeste plan efter præsidentskiftet i USA. Begge Castro brødrene ønsker dialog, men understreger, at Cuba hverken akcepterer "pisken eller gulerodden".

Landet har i 2008 haft en økonomisk fremgang (modsat mange andre lande) på 4,3% i 2008, men bl.a. på grund af de tre orkaner nåede man ikke målet på 8%. Produktiviteten steg med 2,5%. Investeringerne med 6,5%. Af de 570.758 ødelagte huse af orkanerne er 22% blevet genopbyget. 
Børnedødeligheden er 5 for hver tusind. Den forventede levealder er 76 og 80 år for mænd og kvinder (som i USA). Analbetisme er afskaffet. Uddannelse og sundhedsvæsen er gratis. 93,7% af alle børn afslutter "secundario"-skolen. Befolkningstilvæksten er på 0,29%. Der bor i snit 106 indbyggere per kvadratkilometer, heraf 77% i byerne. 
Cuba har nu diplomatiske forbindelser med 181 af verdens 192 lande i FN. Med 30 af 32 lande i regionen. Cuba fik i 2008 besøg af 30 statsoverhoveder og 500 delegationer på højt niveau. Var vært for Cuba-Caricom mødet med 14 præsidenter og premierministre fra regionen. Cuba blev optaget i Rio-gruppen. Cuba har været leder af Den Alliancefrie Bevægelse, som samler et flertal af jordens befolkning. Genåbnet dialog med EU. 
Der findes 2.070 venskabsforeninger med Cuba i 147 lande. Flere end 31.000 unge fra 123 lande studerer pt. i Cuba, heraf 24.000 medicin. Desuden har 51.000 cubanere arbejdet i 96 lande, heraf 38.000 i sundhedsektorer. Millioner af mennesker har haft glæde af "Ja, vi kan" læse kampagnerne i mange lande, ligesom "Operation Mirakel" har givet synet tilbage til mange mennesker. I 45 lande arbejder de bosiddende cubanere for solidaritet med deres hjemland. Styrkede forhold til lande som Venezuela, Kina, Rusland og Brasilien. ALBA samarbejdet er blevet udvidet og styrket.

2.350.000 turister besøgte landet, hvilket er ny rekord. Stigningen var på 9,3%. Fra 1990 til 2007 har der været en årlig stigning af besøgende på 11%, svarende til en syv-dobling på 17 år. Der er direkte fly-forbindelser med 39 byer rundt om i verden. Turistindtægterne, som giver arbejde til 110.000 arbejdere, steg fra at udgøre 13,5% af nationalindkomsten i 2007 til 16,3% i 2008.

 

2009
Efter et år med markante diplomatiske sejre kunne Cuba starte det nye år med at fejre 50-året for revolutionen i 1959. Overalt blev dagen markeret. Fidel Castro udsender en ultrakort hilsen til det cubanske folk. Hele verdenspressen havde artikler om landet og som sædvanligt præget af mange spekulationer om landets fremtid.

Den 5. januar fortsætter landet sine bestræbelser for at styrke sine internationale forbindelser. Præsidenten for Panama, Matin Torrijnos, besøger som den første af en række statsledere landet og holder møder med Raul Castro. Internationale spørgsmål af fælles interesse blev diskuteret og Raul modtog orientation om den udvidede Panama-kanal.

Den 7. januar kom præsidenten for Ecuador, Rafael Correa, på besøg. De historiske forbindelser mellem de to lande blev understreget og den aktuelle situation og integretionen i Latinamerika blev diskuteret. Samarbejdet indenfor videnskab, katastrofeforebyggelse, sundhed, uddannelse, sport og økonomi udvikles. Correa sendte sit ugentlige lørdags radioprogram fra Cuba til Ecuador.

Den 12.1.09 offentliggør transportministeriet at private igen kan drive taxa-kørsel. Det kan både være gamle og nye biler, cykeltaxier og ruter mellem byer. 

Op til præsident-indsættelsen i USA understreger generalsekretæren for Organisationen for Amerikanske Stater, José Miguel Insulza, behovet for at normalisere forholdet til Cuba uden betingelser. 

19. januar indleder Argentinas præsident, Cristina Fernández, et tre dages besøg i Cuba. Hun har samtaler med Raul Castro og andre cubanske ledere og der indgås en række økonomiske aftaler. Præsidenten ledsages af en lang række politiske ledere og erhvervsfolk. Inden afrejsen mødes hun også med Fidel Castro, som efter samtalen udsender endnu en "reflektion". Det er første gang i 23 år, at en argentinsk præsident besøger Cuba. 

Verdenspressen diskuterer om Fidel Castro har fået antydninger fra sine politiske kammerater i regeringen om at dæmpe sin profil og skrive færre "reflektioner" for ikke at blande sig i sager som underskrivelsen af FN erklæringer om menneskerrettigheder, det stigende ønske om forbrugsvarer, forholdet til EU osv. 

Barack Obama tiltræder som ny præsident i USA og underskriver samme dag et dekret om lukning af den ulovlige fangelejr i Guantanamo, Cuba, senest efter ét år. Det sker ikke.

Fidel Castro "reflektionerer" den 22. januar over Barack Obamas tiltrædelse som præsident i USA. Fidel tror på hans gode hensigter, men den nye præsident mangler at demonstrere evne til at modgå systemets antagonistiske modsætninger. Han fortæller desuden, at han vil skrive mindre fremover og at hans skriverier ikke skal lægge hindringer i vejen for hans kammerater i parti og stat. Han forbereder befolkningen på hans død, og nævner at han ikke tror, at han vil opleve afslutningen på Obamas 4-årige første periode. 

Præsident Raul Castro indleder den 28. januar sit ugelange besøg i Rusland, hans tredie udenlandsrejse efter at have besøgt Venezuela og Brasilien. Raul besøgte sidst Rusland i 1985 (og Fidel Castro i 1986 og 1987). Med Sovjetunionens sammenbrud i 1991 neddrosledes forholdet markant, men betegnes nu som "ekstraordinært godt". En række aftaler bliver undertegnet og samarbejde om olieudvinding, el, kommunikation, skibsbygning, biler og nikkel står højt. Samarbejdet inkluderer militært samarbejde. Raul Castro mødes desuden med det russiske kommunistparti. Raul Castro rejser fra Rusland til Angola på statsbesøg.

Fængslingen af de fem cubanere dømt for spionage i USA og i fængsel ankes til Højesteret. Cuba gentager forslaget om udveksling af de fem cubanere mod cubanere fænglset i Cuba for ulovligt samarbejde med USA. 

Den 10. februar kommer den chilenske præsident, Michelle Bachelet, på et tre dages officielt besøg i Cuba. José Martí og Salvador Allende mindes. Hun mødes 1½ time med Fidel Castro sammen med Raul. Hun omtaler positivt mødet, hvor erfaringer og meninger udveksledes. En efterfølgende "reflektion" fra Fidel om Chiles uretfærdige erobring af bolivansk territorium i 1879 vækker international opmærksomhed og Bachelet stødes. 

Formanden for Kommunistisk Parti, Jørgen Petersen, Danmark, besøger i starten af februar Cuba efter invitation af Cubas Kommunistiske Parti. 

Guatemalas præsident, Alvaro Colom, tildeler under sit statsbesøg den 17.-18. februar  Fidel Castro "Quetzal Ordenen". Erhvervsorganisationer hjemme protesterer. Han undskylder samtidig officielt Guatemalas rolle som brohoved for USAs Svinebugtsinvasion i 1961 i Cuba. I 2008 voksede Guatemalas eksportationer til Cuba med 68% til 16 mio.$. 

I USA offentliggøres en rapport om USAs forhold til Cuba. Republikaneren, Richard Lugar, betegner embargoen som en fiasko og anbefaler en dialog som tjener USAs interesser. 

Den liberale præsident for Honduras, Manuel Zelaya, besøger den 2. og 3. marts Cuba og mødes 1½ time med Fidel Castro. Det var hans andet besøg i løbet af et år. Honduras er medlem af Alba. 

Den 2. marts offentliggøres i Cuba en omfattende regeringsrokade og udskiftning af hele 12 højtplacerede ledere, herunder Carlos Lage Dávila (57), reelt premierminister og vicepræsident samt udenrigsministeren, Felipe Pérez Roque (44). Begge tilhørende "den næste generation" og hidtil regnet for Fidel-loyale. General José Amado Ricardo Guerra erstatter Lage og Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, hidtil viceudenrigsminister og tidligere FN ambassadør, erstatter Pérez. Ministerier sammenlægges. 

Dagen efter bakker Fidel Castro op om de "sunde" beslutninger og nævner at det ikke var pga. mangel på personlig værdi, men at de var fristet af magtens honning, at de styrede mod en uværdig rolle, at udlandet havde næret illusioner om dem. 

Den genvalgte præsident for Den Dominikanske Republik, Leonel Fernández, er den næste i rækken af prominente gæster. Han mødes med Fidel Castro. 

10. marts. Obama fastholder rejserestriktioner for USA borgere, der ønsker at rejse til Cuba. USA borgere med familie på Cuba (nu bredere defineret) kan rejse hvert år til landet mod før hvert 3. år og kan nu bruge 179$ om dagen mod før 50$. Der kan sendes til nære familiemedlemmer 300$ hver tredie måned. Dermed rulles skærpelsen af rejseforbuddet tilbage til før 2004. Der åbnes desuden lidt mere op for at Cuba kan købe mad og medicin i USA og betale ved levering mod før kontant forud. 

Den 12. marts begynder Costa Rica at lufte mulighederne for at oprette diplomatiske forbindelser med Cuba. Landet er sammen med El Salvador og USA de sidste lande i Amerika som ikke har diplomatiske forbindelser. 

Efter FMLNs præsidentvalgsejr i El Salvador den 15.marts bekendtgør den kommende præsident Mauricio Funes den 18. marts, at han vil genoprette de diplomatiske forbindelser med Cuba straks efter regeringsskiftet den 1. juni. 

Den 18. marts bekendtgør Costa Rica, at det ønsker at genoprette de diplomatiske forbindelser med Cuba, som de afbrød den 9. september 1961. Cuba akcepterer. 

Pakistan donerer den 19. marts 1 mio US$ til ofrene for orkanerne året før. 

Venezuela oplyser i begyndelsen af april at de ikke vil afvise at modtage fanger fra Guantanamo-basen i Cuba. Hugo Chavez opfordrer samtidig USA til at lukke basen og forlade cubansk territorium. 

De republikanske senatorer, Richard Lugar, Mike Enzi, og de demokratiske, Christofer Todd og Byron Dorgan, ønsker at tillade fri rejse for USA borgere til Cuba. Lovforslaget får opbakning fra landbrugsorganisationer og Erhvervskamre i USA, som ønsker normale kommercielle forbindelser. 
Den 2. april ankommer Nicaraguas præsident, Daniel Ortega, på officielt arbejdsbesøg. Han giver udkastet til slutdokumentet for Amerika-topmødet til Fidel. Besøget bekræfter de gode forbindelser. 

Syv kongresmedlemmer fra USA ankommer til Cuba for at gøde jorden for dialog. De mødes med Raul Castro, Fidel Castro, parlamentsformanden og udenrigsministeren. 

CANF, Cuban American National Foundation, den stærkeste anti-kommunistiske organisation i Miami vil have lettet restriktionerne og lagt taktikken om i kampen mod styret, fremgår det af et 14 sider oplæg. Der skal diplomatiske skridt til og holdes halvårlige møder. Funktionærene i de to Interessekontorer skal kunne bevæge sig frit, mod nu kun 25 miles. 

13. april. USA beslutter at lempe forbuddene mod at rejse til Cuba for de borgere, som har familie på Cuba (1,5 mio.). Generelt bevares rejseforbuddet og blokaden opretholdes. Maximum for pengeoverførsler hæves (dog ikke til højtplacerede stats- og partifunktionærer). Desuden får USA-telefonselskaber ret til at byde på opgaver i Cuba, man ønsker satellit-tv og -radio og at der kan lægges fiberkabler til Cuba. 
Mexico udtrykker frygt for tab af turister til fordel for Cuba. Debatten om Cuba, som det eneste land, der ikke er inviteret til Amerika-topmødet, tager til i styrke på hele kontinentet.  Fidel Castro understeger klart manglende interesse fra Cubas side for optagelse i Organisationen for Amerkanske Stater. 

Raul Castro deltager den 16. april i det 7. ALBA topmøde i Venezuela, hvor indførelsen af en "virtuel" møntfod, Sucre, konkretiseres. Raul Castro svarer Hillary Clinton og ønsker dialog uden forhåndsbetingelser og uden at Cubas suverænitet anfægtes. Clinton kalder ouverturen for positiv. 

På det 5. Amerika-topmøde den 17. april i Trinidad og Tobago taler Daniel Ortega, som talsmand for Centralamerika og Christina Kirchner, som talskvinde for Sydamerika, imod USAs blokade og udelukkelsen af Cuba fra topmødet. Obama nævner hans tiltag for en ny begyndelse i forholdet til Cuba. 

Den 22. april ankommer Nicaraguas præsident, Daniel Ortega, atter til Cuba for at orientere om topmødet. Hans indlæg i Trinidad og Tobago vises stor opmærksomhed i Cuba. Han er dagen efter special gæst i det to-timer lange program, Mesa Redonda, som udsendes i Cuba og via Telesur til Latinamerika. Ortega mener det er Nicaraguas pligt - for at rense sig selv - at åbne for Cubas mulige optagelse i OEA, også selv om Cuba ikke måtte ønske optagelse. Den 24. april udsender Granma hele talen på tryk. 

Kathleen Kennedy, datter af Robert Kennedy og niece til John F. Kennedy, som indførte blokaden af Cuba og Svinebugtsinvationen, tilslutter sig nu rækken af personer, som argumenterer for USA-borgeres ret til fri indrejse i Cuba. Hun henviser til at hendes far den 12. december 1963 argumenterede for det samme. Familien har årelange forbindelser til Fidel Castro og Cuba.

I maj går Mariela Castro Espin, sexolog, i spidsen for en march, der har til formål at sætte fokus på homoseksuelle mænd og kvinders krav på bedre rettigheder. Nogle hundrede mennesker var samlet bag præsidentens datter, og de gennemførte en march med masser af dans gennem Havanas gader. Udover hendes støtte til ligestilling for homoseksuelle og deres familier, har Mariela Castro Espin fremmet kvinders ret til abort og rettigheder for transseksuelle.

Raul Castro udtaler under mødet for De Alliance Landes Bevægelse i Havana med 111 lande, at Cuba ikke skylder nogen "gestus" overfor USA. Det er USA som har indført blokaden. Han gentager viljen til dialog med USA uden politiske betingelser. 

Den 1. juni tiltræder El Salvadors nye præsident, Mauricio Funes. Samme dag opretter landet diplomatiske forbindelser med Cuba. Dermed er USA det eneste land i Amerika, som ikke har diplomatiske forbindelser med Cuba. 

Cuba vinder en historisk diplomatisk sejr uden at være til stede ved mødet for Organisationen af Amerikanske Stater i Honduras den 2.-3. juni. Samtlige 34 lande stemmer for at ophæve eksklusionen af Cuba, som skete i 1962. Cuba kommenterer positivt beslutningen, og gentager at man absolut ingen planer har om at genintræde i organsationen. 

24 timer senere offentliggør USA at man har arrresteret et amerikansk ægtepar for spionage for Cuba. Det drejer sig den 72-årige Walter Myers som indtil 2007 var ansat i det amerikanske udenrigsministeriums efterretningsafdeling. Han og konen har efter sigende sendt oplysninger til Cuba via kortbølgeradioer og i kodede meddelelser. Trafikken skal have stået på siden slutningen af 1970'erne. Fidel Castro spørger om folk tror på historien og henviser til USAs diplomatiske nederlag i Honduras. 

Præsidenten fra Paraguay, Fernando Lugo, slutter den 5. juni et to dages officielt besøg i landet, hvor han havde samtaler med Raul og Fidel Castro. Evo Morales, Bolivias præsident, indleder den 11. juni besøg i Cuba og fordømmer straks USAs blokade.  
Efter statskuppet i Honduras rejser Raul Castro til møde i Nicaragua i Rio-Gruppen, hvor kuppet fordømmes. 

Den 1. juli lander det første direkte fly fra USA i 5 år i Havana. USA-borgere med familierelationer i Cuba må igen rejse til landet. Resten af befolkningen kan fortsat ikke. 

Raul Castro besøger i juli flere lande i Afrika, Algeriet, Egypten (møde i De Aliancefrie landes bevægelse) samt møder med præsidenterne fra Vietnam, Sri Lanka, Namibia og Angola. I Ecuador deltager Raul Castro ved genindsættelse af landets præsident, Rafael Correo. 

Efter atter at være erklæret død modtager Fidel Castro en række venezulanere, et besøg som udsendes på tv. Den 27. august deltager Fidel Castro via telefon i et direkte tv-program i Nicaragua, som fejrer 44 unge nicaraguaneres afslutnng af medicinstudiet på ELAM i Cuba. De skal nu arbejde som doktorer i fattige områder ved den caribiske kyst i Nicaragua. 

Den 11. september dør Comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, medlem af Polit Bureauet og Vicepræsident for Statsrådet i en alder af 82 år. Han deltog i revolutionen siden 1952.

Præsident Obama forlænger med et år blokaden mod Cuba. Forhandlingerne mellem USA og Cuba om normalisering af postforbindelse fortsætter. 

Søndag den 20. september deltager over een million mennesker i Fredskoncerten på Plaza de la Revolucion i Havana. Koncerten er arrangeret af Juanes fra Colombia sammen med 15 andre kunstnere. 

For 18. år i træk fordømmer et stort flertal i FN`s generalforsamling den 29. oktober USA`s økonomiske blokade mod Cuba, som nu har varet i 47 år. Kun USA, Israel og Palau (lille ø-stat i Stillehavet forbundet med USA), stemmer imod FN-resolutionen, som henstiller til en ophævelse af handelsblokaden. Ud af 192 medlemsstater stemte 187 for, to stemmer flere end ved sidste års afstemning. Marshalløerne og Mikronesien afstod fra at stemme.

Økonomien oplevede i året tre negative fænomener: fald i nikkelpriser, turistindtægter og udenlandsk finansiering, - foruden USAs blokade og de tre orkaner i 2008 som forårsagede udgifter til genopbygning.  Nationalproduktet steg med 1,4% mod de planlagte 6%, (Latinamerika oplevede et gennemsnitligt fald på 1,8%.), men arbejdsproduktiviteten faldt.  Børnedødeligheden er 4,7 per 1.000 fødte. Den forventede levealder er 78 år.

Under den økonomiske krise må selvforsyningen af produkter og letindustrien styrkes konkluderer Forsyningsministeriet ved slutningen af året. Der planlægges en vækst på 1,9% for 2010.

 

2010

Cuba og Vatikanet fejrer 75-års uafbrudte relationer.

Cuba tager afstand fra det israelske angreb på solidaritetsflåden beskudt ud for Gaza.

50-året for mødet mellem Fidel Castro og Ernest Hemmingway fejres.

Raúl Castro besøger Venezuela.

Kommunalvalg i landet, 93,49% stemmer.

I april konstateres mangel på regn.

Den 19. maj mødes præsident Raúl Castro Ruz og cardenal Jaime Ortega og præsidenten for La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez for at diskurere vilkårerne for de fortsatte løsladelser af fængslede dissidenter, fænglset i 2003. En gradvis proces med løsladelser begynder.

Forhandlinger mellem USA og Cuba om imigrationspolitik.

Den 10. juni mødes udenrigsminister Bruno Rodríguez Parrilla med EUs Trojka for at fortsætte tilnærmelsesprocessen startet i 2008. EU ønsker at forbedre forholdet og indgå en aftale som regulerer forholdet mellem partnerne.

Den 7. juli udsender ærkebiskoppen Jaime Ortega Alamino i Havana en pressemeddelelse om hans møde med Raúl Castro og Spaniens udenrigsminister Miguel Ángel Moratinos, som fremhæver den fortsatte proces med løsladelser og udrejser til Spanien med familier. De resterende 47 kan også få udrejse, oplyser cubanske myndigheder.

Cuba prostesterer voldsomt mod USAs inkludering af Cuba på listen over stater som støtter terrorisme, ligesom dobbeltmoralen i sagerne om De fem Helte og Luis Posada Carriles understreges.

Gerardo Hernández, en af ”De Fem” antiterror-kæmpere, der sidder fængslede i USA, flyttes i august fra den isolationscelle på 91,44 cm x 231,36 cm, som han som straffeforanstaltning var blevet anbragt i den 21. juli 2010, og overføres igen til almindelige fængselsvilkår.

Fidel Castro indrømmer og beklager, at der var tider i Cuba, hvor homoseksuelle blev udsat for store uretfærdigheder. Hvis der var nogen, der var ansvarlig, så var det mig, siger han.

USAs økonomiske blokade medfører ekstra udgifter ved flyvninger mellem Canada og Cuba.

Ron Havana Club eksporterer igen mere rom fra Cuba og man forventer et salg af 3,6 mio. kasser af 12 flasker. Man har siden 1993 samarbejdet med franske Pernod Ricard.

USA's 48-årige blokade mod Cuba fordømmes den 25.  oktober af 187 lande på FN's generalforsamling, mens blot USA selv og Israel stemte imod den cubanske resolution. Tre lande, Palau, Marshall-øerne og Mikronesien, undlod at stemme. Resolutionen fordømmer for 19. gang USA's blokade som et folkemord og i strid med international ret.

Den hidtil største kommercielle messe åbner i Cuba med deltagere fra 2.000 firmaer fra 57 lande.

Den 18. oktober ankommer årets turist nr. 2 mio.

På ruten mellem Santiago og Havana styrter i starten af november et ATR-72 fly ned med over 70 døde.

Flere end 8.000 medicinstuderende fra 30 lande færdiggør deres uddannelse i Cuba.

I december evaluerer nationalforsamlingen den nye økonomiske og sociale politik og opkrævningen af skatter og afgifter. Eksporten er vokset med 41%, men ligger under planen. Arbejdsproduktiviteten er vokset med 4,2%, gennemsnitlønninger med 4,4%. Der er bygget 32.748 nye huse.

I 2010 udgør turisme den næstvigtigste indtægtskilde og generer 2.100 mio. US Dollars efter besøg af 2,5 mio. turister, en stigning på 4,2 %.

 

2011

På møde i januar mellem delegationer fra USA og Cuba om imigration fremhæves faldet i de farefulde afrejser, men cubanerne understreger behovet for en ophævelse af loven Ley de Ajuste Cubano og stop for politikken med at hvis cubanere “tørskoet” sætter fod på USA-jord gives opholdstilladelse, da denne politik fremmer illegal udvandring.

Avisen Cigar Aficionado fremhæver puroen el Cohiba Behike BHK 52, som én af de bedste cigarer i lange tider.

Cuba fordømmer den militære intervention i Libyen, forvanskningen af FN resultion 1973 og opfordrer til dialog.

Cuba deltager i bekæmpelse af kolera i Haiti.

USA øger med 4 mio. US$ til 62,24 mio. US$ bevillingerne for 2012 til Interessekontoret i Havana (i Cuba og USA er der 300 ansatte), State department for Cuban Affairs og Radio/TV Marti.

ALBA-landene styrker deres samarbejde indenfor telekommunikation via brugen af Venezuelas satellit.

USA-statsborgeren Alan Gross idømmes en straf på 15 års fængsel for handlinger vendt mod landets uafhængighed og integreditet. Gross appelerer.

Guatemalas udenrigsminister besøger i marts Cuba for at styrke samarbejdet.

I samme måned besøger Jimmi Carter (præsident i USA 1977-81) Cuba i 3 dage, hvor han holder møder med katolikker, jøder, disidenter, Raúl Castro og Fidel Castro. Han taler direkte på cubansk TV og holder pressekonference, hvor han advokerer for normalisering af forholdet mellem de to lande. Han besøgte første gang landet i 2002.

Det bliver igen muligt pr. den 6. april at sende breve fra Cuba til USA.

Den 10. april ankommer turist nummer 1 mio. (10 dage før sidste år).

 

Fra den 16. til den 19. april 2011 holder Cubas Kommunistiske Parti kongres over 3 dage (kaldet Raúl kongressen), hvilket er den første siden 1997. Fidel Castro stiller ikke op, overværer dele af kongressen, men taler ikke. Raul vælges til generalsekretær. Focus på økonomi, der skal flere fødevarer i butikkerne, kooperativister får fuld råderet over indtjening, fyring af offentligt ansatte, initiativer frem mod min. 200.000 selvstændige erhvervsdrivende. Kongressen gør op med en »for høj grad af ligemageri«. Nu skal den enkelte cubaners arbejdsindsat og konkrete produktion i højere grad afspejle sig i vedkommendes indtægt og forbrugsmulighed.

Kongressen beslutter at rationeringsbogen skal afskaffes. Kongressen lover, at ingen cubanere skal mangle det mest grundlæggende.

Opgør med fejl i fortiden, ikke mange ord om Che. Der lægges op til ændring af Grundloven. Tidsbegrænsninger på to gange fem år på offentlige poster i parti og stat. Klarere adskillelse mellem stat og parti. Begrænsede forbedringer til USA opnået, men helt utilstrækkelige, mener man. Forhold til religiøse debatteres.

Der indkaldes til national partikongres den 28. januar 2012. Politbureaet reduceres fra 24 til 15 medlemmer. Gennemsnitsalder 68, halvdelen generaler. Halvdelen af centralkomiteen er nye medlemmer. Af de 115 er 21 generaler eller admiraler. Blandt de nye er Raúls svigersøn, Luis Alberto Rodriguez Lopez-Callejas, som leder militærets erhvervsvirksomheder. Sønnen, Col. Alejandro Castro Espin, som leder anti-korruptionsenheden og er rådgiver om national sikkerhed, vælges ikke.

 

Pensionsalderen er blevet hævet til 60 år for kvinder og 65 år for mænd. 17,8 % af befolkningen er over 60 år. Der lever iøvrigt 1.551 personer med en alder på 100 år eller mere i Cuba.

Orlando Bosch, terroristen som sammen med Luis Posada Carriles planlagde sprængningen af et cubansk fly i 1976 som kostede 73 personer livet, dør i Miami.

Britiske erhvervsfolk undersøger muligheder i Cuba.

Raúl Castro mødes med den tidligere brasilianske præsident Luiz Inácio Lula da Silva i Havana.

Med basis i giften fra skorpioner (gotas sublinguales) fremmes et medikament til behandling af efekter af kræft.

Fra oktober 2010 til april 2011 udstedes 221.839 nye tilladelser til selvstændig erhvervsvirksomhed, ialt nu 309.728.

Xi Jinping, politbureaumedlem og vicepræsident i Kina, besøger landet.

Den 8. juni modtages Hugo Rafael Chavez Frias, som kommer fra Brasilien og Ecuador, i lufthavnen af Raúl Castro. Nye aftaler skal underskrives, projektet i Cienfuegos og verdens problemer skal evalueres. Den 10. juni hasteindlægges Chavez og opereres for kræft. Han forbliver resten af måneden i landet og styrer Venezuela herfra. Stor international opmærksomhed og mange spekulationer. Han rejser til Venezuela, uddelegerer beføjelser og rejser igen til Cuba for fortsat behandling.

USA afviser at lade den årlige (nr. 23) karavane med hjælp til Cuba komme ind i landet. Karavanen, der arrangeres af organisationen Præster for Fred, starter i Canada, og dens lastbil var fyldt med undervisningsmateriale og anden nødhjælp. Lucius Walker, som døde den 7. september 2010, hyldes i Cuba.

26,2 % af Cuba er nu dækket af skov, mod 14 % i 1959.

Bolivia og Cuba styrker det militære samarbejde.

På udvidet ministermøde den 9. juli kræver Raúl effektivitet i de statslige organer. Salg af biler og huse mellem bosiddende i Cuba tillades.

Cuba anerkender SydSudan og sender straks delegation.

Perus kommende præsident, Ollanto Humala Tasso, besøger Cuba kort inden sin tiltræden.

Cuba fordømmer terrorattentater i Norge.

Cuba har nu diplomatiske forbindelser med 190 lande, ordener og internationale organisationer (hvoraf 184 er medlemmer af FN). Landet har 148 diplomatiske kontorer i 120 lande, 110 ambassader, 1 Interessekontor, 21 generalkonsulater.

 

2012

Den iranske præsident, Mahmoud Ahmadinejad, besøger i januar Cuba. Temaer som FN og fredelig brug af atomvåben mm. diskuteres.

Brasiliens præsident, Dilma Rousseff, besøger herefter landet. Hun mener at samhandel er et godt middel mod virkningerne af USAs blokade. Celac fremhæves og byggeriet i Mariel vurderes.

Adspurgt svarer den cubanske regering i februar den colombianske regering, at man I givet fald ville akceptere en invitation til deltagelse i Det Amerikanske Topmøde i april. Colombia meddeler i marts, at der ikke har kunnet opnås enighed om at invitere Cuba.

Cuba afviser igen at deltage i Organisationen af Amerikanske Stater.

Repræsentanter fra Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Dominica, St. Vincent & the Grenadines, Antigua og Barbuda samt Cuba, med St. Lucia og Suriname som inviterede, mødes i Det politiske råd i ALBA i Havana.

Raúl Castro mødes i februar med senatorer fra USA.

Styrkede økonomiske forhold mellem Kina og Cuba.

Raúl Castro og Fidel Castro besøger Venezuelas præsident Hugo Chávez i hans sygeseng i Cuba. Her ankommer i marts ligeledes Colombias præsident, Juan Manuel Santos, og i hemmelighed drøftes iværksættelsen af en fredsproces via forhandlinger med FARC i Colombia.

Som en optakt til pave Benedict XVI’s kommende besøg i Cuba fordømmer Vatikanet USAs økonomiske blokade af Cuba.

USA understreger sit generelle forbud for sine borgere om at rejse til Cuba, undtaget visse rejser med kultur- og uddannelsesformål.

Den 26. marts ankommer pave Benedict XVI’s til Cuba under verdenspressens bevågenhed. Der holdes messer og han mødes med Raúl Castro og Fidel Castro.

Den 11. april ankommer Felipe Calderón Hinojosa, præsident for verdens største spansktalende nation, México, til Cuba.

Over 1.000 inviterede fra 62 lande overværer årets milliontallige 1. Maj parade i Havana.

Cuba klager i Geneve overfor Verdenshandelsorganisationen over USAs blokade som hindrer adgang til kommunikations- og informationsteknologi.

Ifølge FNs organisation for Forebyggelse af kriminalitet er Cuba det mest sikre land i regionen.

CUBAPETROLEO (CUPET) Union of Enterprises informerer i juni at en søgning efter olie i Den mexicanske Gulf ikke har givet resultat.

Cuba og Havana Club angriber Barcardi Company for at markedsføre deres produkter som “cubanske”. Habana Club er verdens næstmest sælgende rom udenfor USA med 36 mio. kasser rom solgt de sidste 18 år.

USA pålægger hollandsk bank kæmpebøde for transaktioner med Cuba.

Indiens udenrigminister besøger Cuba.

Raúl Castro leder Cubas delegation ved Gruppen Rio+20 møde i juni Brasilien, hvor deltagere fra hele verden drøfter klodens udvikling.

Cubas genskovningsprogram har nu sikret at 27,27 % af landet er dækket af skov.

FNs menneskerettighedskommission i Geneve roser Cubas beskyttelse af forsamlingfriheden.

Domstol slår fast, at der i USA ikke må anvendes offentlige midler til akademiske rejser til Cuba.

Med udgangen af maj måned er der 387.275 private erhvervsdrivende, en stigning på 24.920 personer siden udgangen af december 2011. 18 måneder tidligere var der 230.000. Flest sælger mad.

Præsident Raúl Castro besøger i juli Kina, Vietnam og Rusland.

På kommunistpartiets 4. Plenarmøde den 22. juli analyseres især den økonomiske model, dens opfyldelse og partiets arbejde.

For tiden arbejder 31.000 cubanske doktorer i 69 Tredie Verdens lande. Operation Mirakkel, som laver øjenoperationer, har oprettet 49 klinikker i Centralamerika og Caribien. To millioner mennesker har genvundet synet.

National Geographic Society hædrer cubansk arkæolog for arbejdet omkring fund af spor af båd sunket ud for Havanas kyst for 1000 år siden.

Vicepræsident Esteban Lazo mødes i august med den nyvalgte præsident for Den Dominikanske Republik, Danilo Medina, samt ledere fra andre lande.

Turist nummer 2 mio. ankommer til landet den 26. august.

Der gennemføres i september en folketælling. Landet har 11.247.925 borgere heraf 5.632.915 mænd og 5.61.010 kvinder. De tidligere tællinger skete i 2002, 1981 og 1970. Før revolutionen i 1774, 1792, 1817, 1827, 1841, 1861, 1877, 1887, 1899, 1907, 1919, 1931, 1943 og 1953.

Præsidenten for Bolivia, Evo Morales, besøger i september Cuba.

Jimmi Carter, tidligere præsident i USA,  opfordrer til at fjerne Cuba fra USAs liste over terroristlande.

Flere end 11.000 medicinstuderende afslutter deres uddannelse i Cuba. Heraf er 5,315 fra Cuba og 5,694 fra 59 andre lande i Latinamerika, Afrika and Asien – herunder fra USA. Bolivia (2,400), Nicaragua (429), Peru (453), Ecuador (308), Colombia (175) og Guatemala (170).

El Salvadors første dame, Vanda Pignato, besøger landet.

40.000 unge afrikanere fra 50 lande har studeret i Cuba.

Cuba kritiserer tildelingen af Nobels fredspris til EU.

For tiden arbejder 5.000 cubanere i Afrika, især i sundhedssektoren.

Fredsforhandlinger mellem Colombias regering og FARC starter i oktober i Oslo, Norge, de skal fortsættes i Cuba. Forhandlingsprosessen ledsages af Cuba, Venezuela, Norge og Chile.

Endnu engang erklæres Fidel Castro for så godt som død i udenlandske medier. Han svarer: Jeg kan lide at studere og jeg studerer. Han siger, han har stoppet sine skriverier for ikke at tage pladsen op i landets medier. Nye billeder af ham i fin form vedlægges.

Orkanen Sandy hærger landet i oktober og 2. runde i kommunalvalget udskydes.