Rejsevejledning til Cuba
PDF Udskriv Email

Senest redigeret 24.10.2014 af Udenrigsministeriet i Danmark.

Resumé

Den generelle sikkerhed i Cuba er relativt god og stabil, dog er omfanget af berigelseskriminalitet omfattende.

 

Sikkerhed og terrorrisiko

Generelt er sikkerheden i Cuba for udlændinge relativt god og stabil, ikke mindst grundet en massiv tilstedeværelse af politi og militær i hele landet.

Rejsende bør undgå at deltage i eller opholde sig i nærheden af demonstrationer.

Terrorisme kan finde sted i alle lande, når og hvor som helst. Generelt er risikoen for terrorhandlinger i Cuba dog lille.

Kriminalitet

Berigelseskriminalitet i Cuba er omfattende, især hvad angår tyverier og røverier.

Tyverier forekommer oftest i forbindelse med større forsamlinger, eksempelvis på markeder, på strande og i visse bydele. Man bør derfor ikke bære smykker og dyre værdigenstande på sig, men efterlade disse sammen med pas, flybilletter o.l. i en sikkerhedsboks og medbringe en fotokopi af sit pas og andre vigtige dokumenter.

Rejsende bør være opmærksomme på, at personer, der tilbyder sig som f.eks. guider eller leverandører af billige cigarer og andre varer, kan være professionelle kriminelle, der, om nødvendigt, bruger vold for at tilegne sig den rejsendes penge og andre værdigenstande.

Skulle man blive udsat for tyveri eller røveri, bør man ikke sætte sig til modværge.

Tyverier fra flyrejsendes indcheckede bagage er stigende. Det tilrådes derfor, at alle værdigenstande medbringes i den personlige håndbagage, og ikke i indchecket bagage.

Transport

Rejsende bør kun benytte autoriserede taxaer og anerkendte turarrangører.

Bilkørsel frarådes uden for bymæssig bebyggelse efter mørkets frembrud især pga. risikoen for ulykker. Udenlandske bilister involveret i alvorligere trafikulykker kan blive nægtet udrejse fra Cuba, mens den politimæssige undersøgelse af sagen pågår.

Andre risikoforhold

Under besøg i Cuba bør rejsende holde sig på sikker afstand af alle militære områder, militære anlæg og bygninger, herunder Forsvarsministeriet på "Plaza de la Revolución" (Revolutionspladsen) i Havanna. Opmærksomheden henledes på, at ikke alle militære områder i Cuba er indhegnet effektivt.

Rejsende bør under ingen omstændigheder fotografere eller filme militære bygninger, anlæg og personer.

Man bør også undlade at tage billeder eller film af bilkorteger, hvori der kan være højtplacerede cubanske myndighedspersoner.

Besiddelse af enhver form for narkotika straffes strengt.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Cuba, hvis Cuba modsætter sig det. Personer af cubansk oprindelse, der agter at rejse til Cuba, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de cubanske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Cuba opretholder visse valutarestriktioner. Siden 2004 kan amerikanske dollars således ikke anvendes som betalingsmiddel. Der findes to cubanske valutaer, Peso Cubano (CUP), som er den lokale valuta, og Peso Convertible (CUC).

Udlændinge forventes udelukkende at betale i CUC. Der findes vekselkontorer i lufthavne og i alle større byer. Euro er den letteste og billigste valuta at veksle. CUC er ikke konvertibel uden for Cuba.

Alle amerikanske betalings- og kreditkort kan ikke anvendes, hvorimod Visa, MasterCard m.fl. som oftest accepteres af banker, vekselkontorer, større hoteller og visse restauranter. Man kan dog ikke tage det for givet, at betaling med kort accepteres.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Cuba er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker.

Pr. 1. maj 2010 har de cubanske myndigheder indført krav om gyldig rejsesygeforsikring ved indrejse til Cuba. Dokumentation for gyldig rejsesygeforsikring i form af certifikat eller forsikringsbevis skal forevises ved indrejse. Rejsende, som ikke er besiddelse af en rejsesygeforsikring ved ankomsten til Cuba, skal købe en forsikring i lufthavnen, på havnen eller i marinaen.

Yderligere oplysninger vedrørende kravet om rejsesygeforsikring for Cuba findes på den cubanske ambassade i Københavns hjemmeside.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.